Slipning.

Klart för oscillerande maskin och långbrädan. Däcket skall slipas.

Annonser